Coördinator Herstelrecht


Coördinator Herstelrecht (4 dagen)

maandag 15 april, dinsdag 16 april, woensdag 8 mei en donderdag 9 mei 2019 (Twijzelerheide)

dinsdag 12 november, woensdag 20 november, donderdag 28 november en vrijdag 6 december 2019 (Rotterdam of Utrecht)

Herstelgericht werken creëert een schoolklimaat waarbinnen op alle lagen in de school (of instelling) conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten en wangedrag kan een school op de stoel van Rechter of op die van Dorpsoudste plaatsnemen. De Rechter kijkt welke regels overtreden zijn, wie dat hebben gedaan en welke straf moet volgen. De Dorpsoudste kijkt wat er is gebeurd en wie daar schade van hebben ondervonden. Hij brengt de betrokkenen bij elkaar en laat hen in overleg zelf de schade herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school. Deze training leidt specialisten op die in school Herstelrecht vorm en inhoud geven en daarmee een verbindende factor zijn.

Voor wie

Teamleiders, mentoren en begeleiders op scholen in instellingen

Info sbu of accreditatie

36 SBU

Locatie(s)

Rotterdam, Utrecht of Twijzelerheide (Friesland)

Kosten

€ 875,00

Inclusief boek

handboek Herstelrecht in het Onderwijs (Oostrik en Ruigrok) en Respect aan de basis (Oostrik)