Publicaties

Jan Ruigrok heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder vooral veel artikelen en boeken gericht op het onderwijs. Een reactie die hij vaak krijgt, is dat de publicaties praktisch zijn. Dat is ongetwijfeld ook te danken aan al die mensen met wie hij in al die jaren heeft gewerkt en die zo met hun verhalen hebben meegeschreven.

Leraar in Hart en Nieren

Auteurs: Jan Ruigrok en Riet Fiddelaers | ISBN: 978077179123 | Jaar: 2012 | Doelgroep: Lesgevenden

Handboek Alles over Pesten

Auteurs: Jan Ruigrok | ISBN: 978-90-79596-12-6 | Jaar: 2010 | Doelgroep: nuttig voor iedereen die werkt in situaties waarin gepest wordt

Provocatieve leerlingbegeleiding

Auteurs: Jan Ruigrok | ISBN: 978-90-79596-03-4 | Jaar: 2009 | Doelgroep: Mensen die werken met jongeren

In plaats van schorsen, handboek herstelrecht in het onderwijs

Auteurs: Jan Ruigrok en H. Oostrik | ISBN: 978-90-808555-88 | Jaar: 2007 | Doelgroep: Docenten

Handboek faalangsttraining (2e druk)

Auteurs: Jan Ruigrok en A. Nieuwenbroek | ISBN: 90-808555-2-9 | Jaar: 2005 | Doelgroep: Faalangstbegeleiders

Overwin je faalangst

Auteurs: Jan Ruigrok en A. Nieuwenbroek | ISBN: 90-259-5427-8 | Jaar: 2004 | Doelgroep: Breed publiek

Een wereld van verschil? (werken met jongeren uit verschillende culturen)

Auteurs: Jan Ruigrok | ISBN: 90-435-0319-3 | Jaar: 2001 | Doelgroep: Leraren, coaches, jongerenwerkers

Geweld rond je kind

Auteurs: Jan Ruigrok en M. Lauwerijssen | ISBN: 90-435-0083-6 | Jaar: 2000 | Doelgroep: Ouders

Wie kiest er nou voor agressie?

Auteurs: Jan Ruigrok en H. Oostrik | ISBN: 90-402-0101-3 | Jaar: 1999 | Doelgroep: Docenten

Omgaan met prestatie-angst

Auteurs: Jan Ruigrok en A. Nieuwenbroek | ISBN: 90-6755-124-4 | Jaar: 1999 | Doelgroep: Werknemers

Praten met je kind

Auteurs: Jan Ruigrok | ISBN: 90-435-0084-4 | Jaar: 1999 | Doelgroep: Ouders

Naar een geweldloze school?

Auteurs: Jan Ruigrok en R. Hoorens-maas | ISBN: 90-402-0059-9 | Jaar: 1999 | Doelgroep: Beleidsmakers onderwijs

Scheiding in meervoud

Auteurs: Jan Ruigrok en A. Nieuwenbroek | ISBN: 90-402-0060-2 | Jaar: 1997 | Doelgroep: Docenten

Communicatie in de klas

Auteurs: Jan Ruigrok en R. Fiddelaers | ISBN: 90-402-0058-0 | Jaar: 1997 | Doelgroep: Docenten

Faalangst op school

Auteurs: Jan Ruigrok en A. Nieuwenbroek | ISBN: 990-402-0054-8 | Jaar: 1996 | Doelgroep: Docenten

Faalangst de baas

Auteurs: Jan Ruigrok en A. Nieuwenbroek | ISBN: 90-215-2831-2 | Jaar: 1996 | Doelgroep: Breed publiek

Thuis in meer culturen

Auteurs: Jan Ruigrok en H. De waard | ISBN: 90-402-0056-4 | Jaar: 1996 | Doelgroep: Docenten