Partners

Samenwerking is een voorwaarde om te groeien. Dat geldt ook voor Rigardus.

OsmoConsult is het bureau dat is opgericht door Klaas Jan Terpstra, al jarenlang professioneel werkzaam als trainer, coach en opleider. Hij werkt samen met ervaren trainers en partners waaronder Rigardus en ECHO. Elk vanuit hun eigen discipline en met veel praktijkervaring.

De trainingen van OsmoConsult gaan uit verschillende visies en perspectieven: het resultaat is dan meer dan de som der delen.

Er is veel aandacht voor de werk- en privé-context van de deelnemers en hun persoonlijke processen daarin. De eigen inbreng van deelnemers neemt daarbij een belangrijke plek in. Meer info: www.osmoconsult.nl
ECHO is het expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs en heeft de volgende doelstellingen:

  • Landelijke verbreding van kennis en toepassing van Herstelrecht in het onderwijs.
  • Bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit van herstelgericht werken en daarin een aanspreekpunt zijn.
  • Het verzorgen van opleidingen.
  • Het samenbrengen van en uitwisselen met organisaties in Nederland die op andere terreinen (jeugdwerk, justitie) actief zijn met Herstelrecht


Rigardus is samen met KPC Groep en HO2 coaching een van de initiatiefnemers van ECHO www.herstelrechtinhetonderwijs.nl
Het ontwikkelen en managen van integriteit is belangrijk voor alle lagen in een organisatie. Het bevordert de samenwerking, productiviteit, creativiteit en loyaliteit van medewerkers. Het bepaalt in belangrijke mate het imago van een organisatie, afdeling of product. Bovendien heeft het een positieve invloed op het werkklimaat en de bedrijfsresultaten.

Rigardus werk nauw samen met de Stichting BVI. www.stichtingbvi.nl
De meeste boeken van Jan Ruigrok zijn te verkrijgen via uitgeverij Quirijn.
Jan Ruigrok van Rigardus en Bregje Pel van Pel Coaching begeleidden en begeleiden veel scholen bij het invoeren van herstelgericht werken en het werken aan een leerzaam en gezond schoolklimmaat. Meer info: www.pelcoaching.nl
Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten verzorgen de twee-jarige opleiding Omgaan met Verlies. Voor deze opleiding verzorgt Rigaruds modules rond provoactieve begeleiding. Hoe kan humor en uitdaging mensen helpen bij hun reis door het Land van Rouw? Meer info: www.landvanrouw.nl
Salto is het onderwijsadviesbureau van Maya Bakker. Meer info: www.mb-salto.nl
Het consultancy bureau van Max Boekhorst waarmee Rigardus samenwerkt wanneer het gaat om integriteit in bedrijven www.inxrease.nl