Onderwijs

Rigardus heeft uitgebreide expertise en ervaring waar het gaat om de pedagogische kant van het leren en omgaan met jongeren.

Al meer dan vijftien jaar geeft Jan Ruigrok trainingen en advies aan begeleiders, mentoren en lerarenteams. Die trainingen gaan over het voeren van gesprekken, contacten met ouders, communicatie in de klas, het mentoraat, het begeleiden van groepsprocessen en het coachen van leerlingen en leraren. Ook geeft hij trainingen aan teamleiders, schooldirecties en ondersteunend personeel. Daarnaast leidt hij specialisten op, waaronder faalangsttrainers. Samen met Ard Nieuwenbroek is hij auteur van het 'Handboek Faalangsttraining’ dat wordt gebruikt door leraren die leerlingen in trainingen helpen omgaan met hun faalangst.


Veiligheid


Jan Ruigrok heeft veel materiaal ontwikkeld op het gebied van het omgaan met conflicten en agressie. Kernwoorden hierbij zijn herstelrecht en non-contracten.

In plaats van Schorsen, handboek herstelrecht in het onderwijs Handboek Alles over pesten

Provocatieve begeleiding is een onorthodoxe manier van begeleiding die humor en verwarring inzet om leerlingen, ouders en collega's te bereiken. En dat terwijl de begeleider de ander het werk laat doen en zelf genietend achterover zit. De filosofie erachter is simpel: wie een ezel vooruit wilt krijgen, trekt hem aan zijn start! Zolang dat met een warm en liefdevol hart gebeurt, wordt iedereen er beter en vrolijker van. De provocatieve aanpak maakt je sterker in de klas, bij groepstrainingen, individuele begeleiding en zeker ook in contact met collega's. Interesse: lees het 'Provocatieve leerlingbegeleiding' van Jan Ruigrok. Of download het artikel De Koning van lijn 25 (PDF).


Van rechter naar dorpsoudste... Bij conflicten gaat de school vaak op de school op de stoel van rechter zitten. Die stelt bij conflicten de vragen:

  • Welke regels zijn overtreden?
  • Wie heeft het gedaan?
  • Hoe gaan we hem straffen?

De school die werkt met herstelrecht neemt plaats op de stoel van de dorpsoudste. Die stelt bij conflicten de vragen:

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wie hebben daar schade van ondervonden?
  • Hoe gaan we dat herstellen?

Bij conflicten wordt de dader vaak de outcast, de desperado van de school. Herstelrecht brengt daders en slachtoffers met elkaar in gesprek. De dader krijgt de kans om de schade die hij heeft aangericht in overleg met het slachtoffer te herstellen. Daarmee krijgt hij de kans van desperado weer als volwaardig groepslid terug te keren in de groep waarvan hij eerst echt deel van maakte. Wie meer wil lezen: 'Excuus omzetten in actie' (PDF).


Naast het herstelrecht, werkt Rigardus met non-contracten. Hiermee voorkom je dat leerlingen keer op keer dezelfde fout maken. Met non-contracten krijgen leerlingen de kans verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen doen en laten. Op die manier neemt hun eigenwaarde toe en dalen de problemen. Wie meer wil lezen over deze creatieve manier van conflicthantering: 'Van desparado tot gewaardeerd groepslid' (PDF).