Indien deze nieuwsbrief niet juist wordt gepresenteerd, kunt u hier de webversie bekijken.

 
 Rigardus 5 jaar, tijd voor een feestje: Massai in Rotterdam!

Rigardus bestaat vijf jaar en dat vieren we. Rigardus deed dat door zichzelf een fotocollage cadeau te doen van de kunstenaar Hans Withoos: Massai Kilimanjaro. Het geeft mooi de visie van Rigardus weer: van oeroude dorpsculturen kunnen we leren hoe mensen vruchtbaar kunnen samenleven en –werken. In het dorp heeft ieder zijn plek en zijn taak. Je ontleent betekenis aan het deel uitmaken van het dorp.

Uiteraard is het ook feestje voor de nieuwsbrieflezers van Rigardus. Wie zich voor 1 maart 2012 inschrijft voor een training via www.rigardus.nl/trainingen.php krijgt 5% korting op de prijs. Het enige dat je hoeft te doen is op het inschrijfformulier onder 'eventuele reactie' een felicitatie te plaatsen (Niet geldig als je ook van andere aanbiedingen gebruik maakt.)


 Cyberpesten procentueel gezien.
Test je kennis:
  1. Hoeveel % van jongeren tussen de 10 en 17 jaar leerlingen zegt gepest te worden?
  2. Hoeveel % van hen geeft aan via de sociale media gepest te worden?
  3. Hoeveel % van hen zegt dat ze weten wie hen pest?
  4. Als ze het bespreken met wie doen ze dat dan?
  5. Waarom hakt cyberpesten er vaak zo stevig in?
  6. Welke aanpak gebruikt Rigardus om jongeren te wapenen tegen de valkuilen van de sociale media?
Lees verder voor de antwoorden »

 Dansles voor professionals.
Rigardus mag omgaan met jongeren, groepen en collega's graag vergelijken met dansen: meebewegen, verleiden, soms op elkaars tenen staan. Voor het tijdschrift Bij de Les schreef Jan Ruigrok er een artikel over. Leen Baars maakte de tekening.
Lees hier het artikel

 Stichting BVI
Vorig jaar richtten Maarten Kouwenhoven en John Lampers de stichting Bevordering Veiligheid en Integriteit op. Via het kaderdocentschap van Jan Ruigrok bij de stichting bestaan er nauwe banden met Rigardus. De link bestaat ook uit de relatie tussen herstelrecht en veilig & integer werken.
Op de website www.stichtingbvi.nl lees je alles over de BVI aanpak. Scholen, zzp'ers en ondernemers wordt het mogelijk gemaakt het BVI-keurmerk te voeren en wie weet ben jij, met jouw bedrijf geïnteresseerd. Het keurmerk kan datgeen waar je in je bedrijf voor sta en trots op bent, zichtbaar maken. Daarbij dwingt het je bij de (ethisch, integere) les te blijven. De Stichting BVI verzorgt een speciale workshop over veiligheid en integriteit voor mensen die tot de doelgroep behoren. Informatie vind je in de folder.
 Bloed onder de nagels.
Op de site van ECHO, het expertisecentrum herstelrecht in het onderwijs staan uiteenlopende onderwijscolumns. Deze column gaat over wat een leraar kan tegenkomen als het gaat om kindermishandeling.
Lees hier de column.

 
 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan af via
het formulier op onze website.
Rigardus, voor wie leert en leeft met jongeren
Wester Hordijk 312, 3079 DM Rotterdam
T: 010-4820603 - M: 06-225 225 65 - E: info@rigardus.nl - W: www.rigardus.nl