Indien deze nieuwsbrief niet juist wordt gepresenteerd, kunt u hier de webversie bekijken.

  Alles over pesten

Rigardus heeft als bedrijfsslogan ‘Voor wie leeft en leert met jongeren’.
Alles over Pesten: Handboek Pesten op School
Wat is er mooier dan in een Kretenzer olijftuin te werken aan een boek over pesten?

Dat is het werken aan een boek dat onderzoekt hoe je voorkomt dat er gepest wordt. En dat wanneer het gebeurt leerlingen voldoende in huis hebben om er beter en sterker van te worden. Wanneer je op school op een veilige manier leert hoe je met pesten kunt omgaan, heb je daar je hele leven profijt van. Het handboek Pesten op School ziet pesten niet als een probleem dat bestreden moet worden, maar als een feit dat zich overal waar mensen samenwerken voordoet. Zelfs in lerarenkamers. Laten we het dan tot een minimum beperken en het gebruiken er met z’n allen van te leren! Wie de sfeer van het boek te pakken wil krijgen leest hier verder (PDF).

Op 30 november verschijnt het handboek 'Alles over pesten' van Jan Ruigrok bij Uitgeverij Quirijn.
» Het boek is hier te reserveren vanaf 2 november

Studiedagen rond Pesten
Wie interesse heeft trainingen, studiebijeenkomsten en begeleiding rond Pesten neemt contact op Rigardus.
» Contact opnemen

Congres 'Alles over pesten'
Het boek alles over pesten wordt op 30 november gepresenteerd op een congres in Ede. Na inleidingen Bob van der Meer, Martine Delfos en Jan Ruigrok zijn er 9 uiteenlopende workshops. Die van Rigardus kijkt naar de homeopathische pestaanpak. Homeopathie leert dat een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Dit principe kun je gebruiken om pesten binnen de perken te houden: pesten stop je met plagen. Humor als wapen tegen vervelend en soms zelfs gewelddadig gedrag!
» Wie geïnteresseerd is, klikt hier: www.congres-content.nl

ECHO bundelt kennis over herstelrecht
Van Op 1 september ging de website van ECHO de lucht in: het ExpertiseCentrum Herstelgericht Werken in het Onderwijs: www.herstelrechtinhetonderwijs.nl. Voor steeds meer scholen is herstelgericht werken een prachtige manier om invulling te geven aan een gezond pedagogische klimaat. Omdat er al zoveel scholen mee bezig zijn, ontstaat er steeds meer kennis. ECHO bundelt die kennis en is een vraagbaak voor scholen die tegen vragen aanlopen wanneer het gaat om een goede manier van samenleven en –werken binnen school.

 Meerdaagse praktijktrainingen
In samenwerking met Orthoconsult verzorgt Rigardus volop praktijktrainingen in Utrecht. Dit schooljaar rond Herstelrecht, Provocatieve begeleiding, Faalangst en het werken met non-contracten.
Uiteraard kunnen deze trainingen ook op scholen worden verzorgd.

» Informatie over deze trainingen vind je op www.orthoconsult.nl

 
 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan af via
het formulier op onze website.
Rigardus, voor wie leert en leeft met jongeren
Wester Hordijk 312, 3079 DM Rotterdam
T: 010-4820603 - M: 06-225 225 65 - E: info@rigardus.nl - W: www.rigardus.nl